ZAPROSZENIE

Na podstawie § 19 pkt 1 w związku z § 16 pkt 1 Statutu Zarząd Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego ma przyjemność zaprosić na

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Data – 09 stycznia 2020 roku, godz. 1845 – I termin, godz. 1900 – II termin

Miejsce – sala konferencyjna Hali Sportowej Lubuszanka w Czerwieńsku

Program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku Zebrania – Prezes Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji planów w minionym roku (par. 16 pkt 1) – Prezes Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

 4. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem oraz głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi CST za minioną kadencję (par. 16 pkt 2, ppkt 4 i 5).

 5. Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności Stowarzyszenia. Ewentualnie pozostałe punkty.

 6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 7. Sprawy bieżące i wnioski

 • Omówienie planów funkcjonowania rozgrywek ligowych

 • Podsumowania funkcjonowania szkółki tenisowej, omówienie pracy trenerskiej i wskazanie potrzeby jej dalszego działania

 • Dyskusja na temat planów organizacji turniejów

 • Omówienie kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia

 • Sprawy różne.

 1. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020, z ustaleniem terminu jej zapłaty.

 2. Zamknięcie Walnego Zebrania.

W imieniu Zarządu

Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Prezes Zarządu Waldemar Napora