Informuję, że z dniem podjęcia Uchwały o rozwiązaniu się Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego przez Walne Zebranie Członków nasze Stowarzyszenie zakończyło formalnie działalność w dniu 09 stycznia 2020 roku.

Dziękujemy wszystkim Członkom za ich obecność w poszczególnych latach naszego funkcjonowania. Stowarzyszenie istniało nieprzerwanie od 15 lutego 2006 roku. W tym czasie Stowarzyszeniem kierowali Pan Andrzej Sibilski, Pan Andrzej Kraś oraz Pan Waldemar Napora. Dziękujemy im za ich trud i odważne decyzje, które umożliwiały nasze funkcjonowanie. W trakcie naszej działalności, zgodnie z głównym naszym celem statutowym, promowaliśmy aktywnie tenis ziemny, jako alternatywę dla innych dyscyplin sportowych. Zapewnialiśmy możliwość aktywnego uczestnictwa w szeregu imprez sportowych dla seniorów, jak również dla najmłodszych adeptów tenisa. Przez te wszystkie lata przez nasze Stowarzyszenie przewinęło się bardzo wielu mieszkańców naszej gminy. Otwarci byliśmy na osoby mieszkające poza naszą gminą, wiedząc , że ich obecność podniesie nasze umiejętności.

Turnieje, rozgrywki ligowe, mikołajki czy dni dziecka dla najmłodszych zawsze były organizowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu potencjału osób będących aktualnie w strukturach CST.

Dziękujemy także trenerom: Panu Radosławowi Czestkowskiemu – pierwszemu trenerowi CST, Pani Renacie Skrzypczyńskiej oraz Panu Alanowi Matelskiemu za ich zaangażowanie i wkład w rozwój szkółki tenisowej.

Dziękujemy również władzom Gminy, a w szczególności Burmistrzowi Czerwieńska, Panu Piotrowi Iwanusowi na wieloletnią i bardzo owocną współpracę oraz Panu Leszkowi Jędrasowi, poprzedniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwieńsku. dziękujemy w tym miejscu również innym pracownikom naszego Urzędu Miasta i Gminy, którzy niejednokrotnie intensywnie wspierali nas w swoją wiedzą i życzliwością.

Dziękujemy władzom i pracownikom Hali Sportowej Lubuszanka, a w szczególności Panu Janowi Dolińskiemu i Panu Lubomirowi Rotko, za ich stałą, owocną, współpracę.

Dziękujemy sponsorom, zwłaszcza Panu Zbigniewowi Wasylkowskiemu, poprzedniemu Prezesowi oraz Panu Krzysztofowi Wasylkowskiemu, obecnemu Prezesowi firmy CPN EKOSERWIS  z Czerwieńska oraz właścicielom firmy INEX z czerwieńska Państwu Indze i Leszkowi Kaczor. Bez ich wsparcia trudno byłoby dopiąć budżety w niektórych latach.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali. A także tym, którzy uczestniczyli z nami w rozgrywkach tworząc miłą i serdeczną atmosferę.

Waldemar Napora

Były Prezes Zarządu CST