ZAPROSZENIE

Na podstawie § 19 pkt 1 w związku z § 16 pkt 1 Statutu Zarząd Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego ma przyjemność zaprosić na

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Data – 11 stycznia 2019 roku, godz. 1800 – I termin, godz. 1815 – II termin

Miejsce – sala konferencyjna Hali Sportowej Lubuszanka w Czerwieńsku

 

Program Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku Zebrania – Prezes Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji planów w minionym roku – Prezes Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego
  4. Sprawy bieżące i wnioski
  • Omówienie planów funkcjonowania rozgrywek ligowych
  • Podsumowanie funkcjonowania szkółki tenisowej, omówienie pracy trenerskiej i wskazanie potrzeby jej dalszego działania
  • Dyskusja na temat planów organizacji turniejów
  • Sprawy różne.
  1. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2019, z ustaleniem terminu i sposobu jej zapłaty.
  2. Zamknięcie Walnego Zebrania.