Uchwały

 

Uchwała nr 1/2019

Walnego Zebrania Członków Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

W sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2019

 

Zgodnie z § 16 pkt 2 ppkt 6 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków uchwala wysokość składek członkowskich na 2019 rok:

  1. Członkowie Zwyczajni seniorzy, juniorzy – 200 zł rocznie,
  2. Członkowie Honorowi – zwolnieni są z obowiązku opłacenia składek członkowskich.

W ramach opłaconej składki członkowie mają prawo do bezpłatnego korzystania z kortów w Czerwieńsku oraz do bezpłatnego korzystania z zajęć szkółki tenisowej w czasie jej funkcjonowania.

Składki członkowskie opłacane są wyłącznie na konto bankowe Stowarzyszenia prowadzone w PKO BP S.A. nr – 35 1020 5402 0000 0602 0159 1585

Termin płatności ustala się do 28 lutego 2019 roku. W przypadku członkostwa więcej niż jednego członka rodziny – składki można opłacać w ratach comiesięcznych w każdym kolejnym miesiącu, tj. za drugą osobę do końca marca, za trzecią – do końca kwietnia, itd.

W przypadku członkostwa w Stowarzyszeniu więcej niż jednej osoby z rodziny ustala się następujący system zniżek:

Pierwsza osoba – 100% składki określonej w pkcie 1,

Druga osoba – 75% składki określonej w pkcie 1,

Trzecia osoba – 50% składki określonej w pkcie 1,

Czwarta i kolejne osoby – 25% składki określonej w pkcie 1,

Wysokość przyjętych składek członkowskich obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.

 

Czerwieńsk, 11 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania

           Waldemar Napora