W związku ze zmianą funkcjonowania naszej strony internetowej, zaktualizowany został też system Rezerwacji kortu. W związku z tym, że rezerwacja kortu po nowemu przysparzała wiele kłopotów, Zarząd CST podjął działania aby ten system uprościć.

W dniu dzisiejszym oddajemy w ręce członków CST nowy – prostszy system.

Szczegóły używania nowego systemy zostaną przesłane wszystkim członkom w formie maila lub sms. Jeśli będą problemy z zalogowaniem lub rezerwacją prosimy o kontakt z Prezesem CST.