Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe

ul. Zielonogórska 43a
66-016 Czerwieńsk
NIP 973-08-55-196 • Regon 080077210
Konto: Bank PKO BP S.A.
35 1020 5402 0000 0602 0159 1585

Email

Wyślij wiadomość

Zarząd Stowarzyszenia

Waldemar Napora – Prezes Zarządu
tel. 691 543 477
e-mail: walnap@wp.pl

Jacek Potocki – Wiceprezes Zarządu
tel: 661 160 927
e-mail: northern18@tlen.pl

Bogdan Matysik – Sekretarz
tel: 607 420 955
e-mail: bogdan-matysik@wp.pl

Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe

Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe