KALENDARIUM IMPREZ NA ROK 2018
 

-         Halowy Turniej Przedwiośnia – luty/marzec

-         Turniej Dni Czerwieńska – maj

-         Rozgrywki ligowe – czerwiec-październik

-         Dzień Dziecka – czerwiec

-         Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku – lipiec-sierpień

-         Puchar Prezesa CPN EKOSERWIS – wrzesień

-         Puchar Burmistrza Czerwieńska – listopad

-         Mikołajki dla juniorów – grudzień.

LIGI LETNIE 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH – LIGI LETNIE 2017

Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

§ 1 TERMIN I MIEJSCE

1.     Rozgrywki ligowe LIGI LETNIE 2018 rozpoczynają się od 05 czerwca w kategorii mężczyzn i kobiet oraz 15 czerwca w kategorii junior a zakończą się 30 października 2018 roku na kortach ziemnych w Czerwieńsku.

§ 2 ORGANIZATORZY

 1.     Organizatorem rozgrywek ligowych jest Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe.


§ 3  ZASADY UCZESTNICTWA

1.    Rozgrywki ligowe zorganizowane są tylko i wyłącznie dla zawodników, będących członkami Stowarzyszenia. W rozgrywkach LIG LETNICH 2018 biorą udział członkowie Stowarzyszenia, którzy zgłoszą swój udział do członka Zarządu w dowolnej formie. Rozgrywki ligowe LIG LETNICH prowadzone są w trzech kategoriach:

·        Mężczyźni

·        Kobiety

·        Junior.

2.     Tabele i wyniki meczów publikowane są na bieżąco na http://cstenis.pl/2018---Ligi-letnie.php

3.     Grający są zwolnieni z opłaty za korzystanie z kortów w ramach opłaconej składki członkowskiej.


§ 4 SYSTEM ROZGRYWEK

1.       W każdej kategorii mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”

2.       Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.

3.     Za zwycięstwo 2-0 zawodnik otrzymuje 3 pkt, za zwycięstwo 2-1 zawodnik otrzymuje 2 pkt, a za każdy nierozegrany mecz -1 pkt

4.     O końcowej klasyfikacji decydują w kolejności: punkty, bilans setów, bilans gemów, mecz bezpośredni.

5.     Wyniki meczu, jak najszybciej po jego zakończeniu podaje zwycięzca mailem, telefonicznie lub sms do prezesa CST.

6.     Organizator nie zapewnia piłek do rozgrywek.

§ 5 NAGRODY

1.     Organizator zapewnia puchar dla zwycięzcy w każdej kategorii.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Zawodnicy samodzielnie organizują sobie terminy w oparciu o Internetowy System Rezerwacji Kortów w terminach im odpowiadających .

2.     Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości dopisania się nowego zawodnika do rozgrywek ligowych.

3.     Z chwilą rozpoczęcia rozgrywek ligowych sezonu Lato 2018 wszelkie protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane

4.     O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji decyduje organizator

5.     Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 31-05-2018 roku

  Zarząd Czerwieńskiego

Stowarzyszenia Tenisowego


MULTILIGA

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH – MULTILIGA

Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

§ 1 TERMIN I MIEJSCE

 

1.     Rozgrywki ligowe sezonu letniego rozgrywane będą corocznie od 01 czerwca do 30 października na kortach ziemnych w Czerwieńsku.


§ 2 ORGANIZATORZY

 

1.     Organizatorem rozgrywek ligowych jest Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe.


§ 3  ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.     Rozgrywki ligowe zorganizowane są tylko i wyłącznie dla zawodników, będących członkami Stowarzyszenia. W rozgrywkach Multiligi biorą udział członkowie Stowarzyszenia, którzy zgłoszą swój udział do członka Zarządu w dowolnej formie. Rozgrywki ligowe Multiligi prowadzone są w jednej lidze, w skład której wchodzą juniorzy, kobiety i mężczyźni.

2.     Lista uczestników i wyniki meczów publikowane są na bieżąco na stronie http://cstenis.pl/2018---Multiliga.php w specjalnie do tego celu przygotowanej aplikacji.

3.     Pierwsze rozstawienie zawodników opierać się będzie na wynikach ostatnich rozgrywek ligowych. Zawodnicy, którzy nie byli klasyfikowani w poprzednim roku będą dopisani do tabeli na jej końcu.

4.     Grający są zwolnieni z opłaty za korzystanie z kortów w ramach opłaconej składki członkowskiej.


§ 4 SYSTEM ROZGRYWEK

 

1.     Rozgrywki ligowe opierają się na systemie ”zaproszenia” przez zawodnika niżej notowanego – zawodnika o wyższym rankingu z zastrzeżeniem, że zaprosić można tylko zawodnika z pozycji +1, +2, +3

2.     Wygranie meczu przez zawodnika zapraszającego oznacza zamianę miejscami z zawodnikiem, którego zaprosił.

3.     Przegranie meczu przez zawodnika zapraszającego nic nie zmienia w tabeli.

4.     Zawodnik zapraszany może dwukrotnie odmówić gry bez podania przyczyny. Trzecia odmowa oznacza poddanie meczu przez zapraszanego przez walkower i dopisanie wyników w postaci 6:0, 6:0 dla zapraszającego

5.     Ci sami zawodnicy nie mogą grać ze sobą meczu ligowego częściej niż co 2 tygodnie

6.     Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów

7.     Organizator nie zapewnia piłek do rozgrywek.

 

§ 5 NAGRODY

 

1.     Organizator zapewnia puchar dla zwycięzcy

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Żaden zawodnik nie ma obowiązku zapraszania innego wyżej rozstawionego zawodnika.

2.     Każdy zawodnik zaproszony ma obowiązek rozegrać mecz, lub poddać go walkowerem

3.     Zawodnicy samodzielnie organizują sobie terminy w oparciu o Internetowy System Rezerwacji Kortów w terminach im odpowiadających .

4.     Osoby, które zgłoszą chęć udziału w Multilidze w trakcie trwania rozgrywek dopisywane będą automatycznie na końcu tabeli w kolejności zgłoszenia.

5.     Zapraszanie oraz wpisywanie wyników będzie się odbywało online. Wynik wpisuje zwycięzca meczu w Internetowym Systemie Ligowym na stronie http://cstenis.pl/2018---Multiliga.php

6.     Z chwilą rozpoczęcia rozgrywek ligowych sezonu Lato 2018 wszelkie protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane

7.     O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji decyduje organizator

8.     Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 31-05-2018 roku

 

 


Zarząd Czerwieńskiego

Stowarzyszenia Tenisowego